Prijava rada

Rok za prijavu radova je produžen do 27.12.2020.godine (nedelja, do 24:00 časova).
Hvala na iskazanom interesovanju i spremnosti da svoja stručna znanja i profesionalna iskustva podelite sa nama.

Učesnici konferencije koji žele da prijave rad moraju se prvo registrovati u bazu autora, na linku: https://forms.gle/syp6MSjzn2m3rN7d7, unošenjem svih potrebnih podataka. Počev od ove godine prijava radova vršiće se isključivo unosom tekstualnih elemenata u jedinstvenu bazu autora, bez potrebe za dostavom sažetka u word formatu.

Dakle, naglašavamo da radove ne treba slati na e-mail: danidefektologa@gmail.com.

Napominjemo da, iz organizacionih razloga, izabrani način učešća i izlaganja neće biti moguće menjati.
Oni autori čiji su radovi budu prihvaćeni u obavezi su da se najkasnije do 20.1.2021. godine prijave Izvršnom organizatoru radi registracije i regulisanja kotizacije (ili uplate avansa kotizacije u iznosu od 5.000 rsd) jer im u suprotnom radovi neće biti uvršteni u program Skupa. U slučaju da grupa autora prijavljuje rad, dovoljno je učešće jednog od koautora rada na skupu da bi rad bio realizovan.

Studenti osnovnih studija mogu učestvovati u radu konferencije samo kao pasivni učesnici i online učesnici zbog ograničenog broja mesta u sali za rad (ne mogu samostalno pisati radove niti biti koautori). Studenti master i doktorskih studija prijavljuju i izlažu radove ravnopravno sa ostalim kolegama defektolozima, plaćanjem punog iznosa kotizacije.
Website by PM plus d.o.o.