Organizatori

DRUŠTVO DEFEKTOLOGA SRBIJE

Kosovska 8, 11000 Beograd
www.defektolozisrbije.org

Generalni sekretar:
mr Miodrag Nedeljković
Е-mail: sekretar@defektolozisrbije.org

Sekretar za pitanje finansija (članarine):
Radomir Leković: 063/475-040

Tehnički sekretar:
Gorana Kiković
Е-mail: danidefektologa@gmail.com

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU


Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
011/2183-036
www.fasper.bg.ac.rs

IZVRŠNI ORGANIZATOR

PM PLUS D.O.O.

22 oktobar 8/1, 11080 Beograd, Zemun
Tel: 063/204-063
Е mail: petar.m@pmplus.rs
www.danidefektologa2021.pmplus.rsZA ORGANIZATORA:

Siniša Ranković, predsednik UO Društva defektologa Srbije
Prof. dr Snežana Nikolić, dekan - FASPER

ORGANIZACIONI ODBOR:

Maja Matović
Milka Glavonjić
Siniša Ranković
dr Stevan Nestorov
Uroš Šotarević
Željka Trbović

PROGRAMSKI ODBOR:

Prof.dr Medina Vantić-Tanjić
Prof.dr Gordana Nikolić
Prof.dr Branislava Popović-Ćitić
Prof.dr Aleksadra Đurić-Zdravković
Doc.dr Zlatko Bukvić
Doc dr Ivana Arsenić
Doc dr Milosav Adamović
Doc dr Luka Mijatović
Doc dr Кsenija Stanimirov
Doc dr Mia Šešum
Website by PM plus d.o.o.