VESTI

Konačan program rada

Preuzmite konačan program rada konferencije.

Akreditacija

Međunarodna konferencija "Dani defektologa 2021." akreditovana je u Komori socijalne zaštite sa 20 bodova za aktivno učešće i 10 bodova za pasivno učešće, kao i u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao webinar sa 4 boda (dana). Centralna tema skupa nosi naziv “Diverzitet i adaptibilnost procedura u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji”.

Pratite najnovije vesti i putem naše Facebook stranice

Website by PM plus d.o.o.